Regionální vzdělávací partnerství pro ICT

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje realizovala grantový projekt k podpoře nabídky dalšího vzdělávání v MSK v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s finanční podporou z ESF a ze státního rozpočtu ČR, který nese název „Regionální vzdělávací partnerství pro ICT“ (registrační číslo CZ.1.07/3.2.07/01.0022).

Obdobím realizace projektu byl listopad 2010 až srpen 2013, způsobilé výdaje činí 3,236 mil. Kč. Partnery jsou Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, příspěvková organizace, Ostrava a EuroProfis, s. r. o., Praha.

Projekt je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání ve školách a ve vzdělávacích institucích. Obsahuje vývoj vzdělávacích modulů, pilotní ověření vytvořených vzdělávacích produktů a vytvoření specializovaného vzdělávacího infoportálu “MSK IT Academy”.

Jeho cílem je zvýšení kvality dalšího vzdělávání pro odvětví informačních a komunikačních technologií v Moravskoslezském kraji, a to:
– inovací vzdělávací nabídky,
– vzděláváním pracovníků škol a vzdělávacích institucí,
– vytvářením spojnice mezi dalším vzděláváním a trhem práce a
– posilováním partnerství pro řešení konkrétních vzdělávacích potřeb.

Výstupem projektu bylo devět nově vytvořených vzdělávacích produktů (z toho 1 s výraznou komponentou IT), 2 nově vytvořené produkty (infoportál “MSK IT Academy” a uživatelská příručka) a 108 podpořených osob (účastníků pilotního ověřování vzdělávacích modulů).

Dosavadní metodické práce byly realizovány v následujících intencích:
– v rámci tvorby vzdělávacích modulů se vytváří šablony pro strukturu a osnovy pilotních kurzů,
– tyto šablony se zaměřuji na specifikaci vzdělávacích cílů, profilů absolventů a rozpracování vzdělávacího obsahu podle stanoveného rozsahu dané výukové jednotky,
– současně vznikají standardizované postupy a doporučení pro tvorbu výukových materiálů,
– doporučené postupy při tvorbě výukového materiálu se zaměřují zejména na identifikaci didaktických nástrojů při práci s dospělou cílovou skupinou.