Regionální vzdělávací partnerství pro ICT – portál it-academy

Vzdělávací infoportál vznikl pod záštitou projektu „Regionální vzdělávací partnerství pro ICT“. Hlavním smyslem tohoto grantového projektu je posílit nabídky v oblasti dalšího vzdělávání ve školách a dalších vzdělávacích institucích v regionu Moravskoslezského kraje.

Projekt realizuje Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci se dvěma partnery: vzdělávací a poradenskou společností EuroProfis, s.r.o. a Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky, příspěvková organizace, Ostrava.

Bližší informace o realizátorech projektu

Pro koho je portál určen?

Portál MSK IT Academy je určen všem, kdo se zajímají o vzdělávání dospělých. Primárně je zaměřen na uživatele, jejichž pole působnosti se nachází v Moravskoslezském kraji. Portál však může být neméně zajímavý také pro uživatele z jiných regionů, kteří zde mohou nalézt potřebnou inspiraci a setkat se s příklady dobré praxe.

Základní myšlenkou portálu je přímé propojení nabídkové a poptávkové strany v oblasti vzdělávání dospělých. Portál MSK IT Academy má sloužit jako společný interaktivní prostor, který usnadní firmám orientaci v široké nabídce služeb a akcí v oblasti vzdělávání, umožní navázání bližších kontaktů mezi oběma stranami, a celkově přispěje k vytvoření důležité spojnice mezi dalším vzděláváním a trhem práce.

Uživateli portálu mohou být například:

  • lektoři, trenéři, kouči, učitelé
  • interní vzdělavatelé působící ve firmách
  • personalisté, manažeři a specialisté, kteří se podílí na procesu dalšího vzdělávání ve firmách
  • a institucích
  • školy, vzdělávací instituce a organizace
  • účastníci dalšího vzdělávání z řad veřejnosti, kteří mají zájem o další prohloubení své kvalifikace a osobnostní rozvoj