Psychologie v marketingu a obchodu na českém a slovenském trhu

Hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) jako partner projektu Kontaktné centrá česko-slovenskej hospodárskej spolupráce uspořádala 26. listopadu 2019 regionální workshop s názvem Psychologie v marketingu a obchodu na českém a slovenském trhu. Konal se v prostorách Impact Hubu v centru Ostravy a sešlo se na něm 22 zájemců o podnikání na Slovensku.

Na workshopu se dozvěděli, jak zaujmout a přesvědčit zákazníky o koupi výrobku nebo služby, čím zaujmout. „Všichni jsme účastníky ve hře, jejíž pravidla a zákonitosti moc neznáme. Namlouváme si, že jsme to my, kdo celou věc řídí a kdo dělá nákupní či životní rozhodnutí. Často je to ale jen iluze,“ uvedl v úvodu lektor Vladimír Kuchař a doplnil, že na obchodní rozhodování mají vliv emoce, zkušenosti, představy, jiní lidé i společenské normy.

Účastníkům pak poradil, jak nejlépe prodat své výrobky a služby a na co se zaměřit. Zdůraznil vliv kognitivní snadnosti – jasné barvy, snadno zapamatovatelné sdělení, rýmované výroky atd. „Používejte věty obsahující tři části stejné délky, jako např. “koukni na to, zkus si to, kup si to”. Používejte metafory, přirovnání a buďte struční, krátké fráze jsou snáze zapamatovatelné,“ radil lektor.

Lépe se podle něj prodávají výrobky s dobře vyslovitelným jménem, pomáhá také snížit počet možných voleb při výběru produktů a důležité je zamyslet se nad formulacemi, neboť různé způsoby prezentování stejné informace často vyvolávají různé emoce.

V další části se účastníci dozvěděli, jak nakupující mění své chování, pokud mohou získat něco zdarma. „Lidé mají instinktivní strach ze ztráty. Úspěch slova zdarma je založen právě na tomto odvěkém strachu. Když si vezmeme zboží, které je zdarma, zdá se nám, že žádná ztráta se nekoná,“ vysvětloval lektor.

Popsal také, způsoby, jak dosáhnout růstu tržeb, princip vlastnictví, princip očekávání ve vztahu k ceně nebo principy reciprocity a autority. Připomenul také aspekt sociálního schválení, tedy sklonu vnímat jednání jako vhodnější, pokud tak reagují i ostatní. „Funguje také princip vzácnosti – nabídka posledního pokoje cestovní kanceláře, posledních kusů zboží,“ dodal.

Workshop KHK MSK uspořádala v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pozvánka s programem