První ročník konference FT Safety 2023 o požární bezpečnosti hromadných dopravních prostředků

Nové poznatky a zkušenosti z pohledu bezpečnosti hromadných dopravních prostředků z hlediska požáru, risk managementu, správné technické praxe a legislativních požadavků představila konference FT Safety 2023, která se konala 27. dubna 2023 v Best Western Hotelu Vista Ostrava. Součástí bylo i představení očekávaných inovací v železniční dopravě a nastínění moderních trendů v dopravě.

V dopolední části programu se účastníci věnovali zhodnocení aktuálního stavu na železnici z hlediska HZS Správy železnic nebo systému zajišťování bezpečnosti železničního podniku. Ředitel pořádající organizace CZ testing institute Daniel Kudláček přiblížil současné požadavky právních předpisů na požární bezpečnost hromadné dopravy. Tu podle něj ovlivní trendy jako autonomní řízení, konektivita a digitalizace či důraz na řízení kvality vývoje vozidlových systémů.

Matěj Rejnoch z Tasty Air ukázal využití virtuální reality ke zvýšení bezpečnosti dopravních prostředků např. při školení zaměstnanců, risk managementu nebo simulaci požáru.

Následovala témata aplikace správné praxe pro konstrukci kolejových vozidel z pohledu požární bezpečnosti a vývoj materiálů vhodných pro použití v dopravních prostředcích.

V odpolední části zúčastnění probírali nová technická řešení pohonů a budoucnost hromadných dopravních prostředků, a to např. chování alternativních pohonů v případě požárů, bezpečnostní požadavky z hlediska připravovaných vysokorychlostních tratí a tunelů v ČR nebo možnosti uplatnění systému nouzového volání eCall v hromadné dopravě.

Pořadatelem konference je společnost CZ testing institute, akreditovaná laboratoř specializující se na zkoušky požární bezpečnosti drážních vozidel a hromadných dopravních prostředků dle požadavků normy EN 45545. Provádí komplexní hodnocení vlastností materiálů a jejich vhodnosti pro použití v dopravní technice, včetně odborných posouzení a výroků o shodě.