Průmyslová produkce v červnu vzrostla, zejména díky růstu produkce v automobilovém sektoru

Průmyslová produkce jako celek vykázala v červnu 2022 mírný růst, který byl způsoben zejména vysokým růstem produkce v automobilovém sektoru. “U průmyslu rostly tržby i nové průmyslové zakázky, což jsou velmi důležité ukazatele. Největší výzvou, které musí tuzemský průmysl čelit i nadále zůstává růst nákladů prakticky v celé své šíři. Pozitivní zprávou je, že tempo nárůstu nákladů zpomalilo, a proto věřme, že se blížíme jeho vrcholu. Všeobecná nejistota plynoucí z války na Ukrajině tuto situaci zhoršuje a předstihové indikátory, bohužel, nenaznačují v nejbližší době pozitivní vývoj,“ uvedl náměstek ministra pro řízení sekce průmyslu a stavebnictví Ing. Eduard Muřický.

Průmyslová produkce v červnu vykázala meziroční růst (kal. oč.) o 1,7 %. Meziměsíčně objem produkce taktéž vzrostl, a sice o 0,5 %.

Růst nejvíce ovlivnila produkce ve výrobě motorových vozidel, která těžila z nízké srovnávací základny (výstup v červnu 2021 byl sice kladný, ale ještě nedohnal propad způsobený koronavirem) a zároveň automobilky loni v červnu stály na počátku čipové krize. Automobilový průmysl vykázal v červnu 2022 meziroční (kal. oč.) růst o 15,0 %. Výraznější meziroční pokles produkce zaznamenala výroba dřeva a dřevařských výrobků, zejména výroba dýh a desek na bázi dřeva a dále výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství, kde se začal projevovat vliv vysoké energetické náročnosti tohoto odvětví a růst cen.

I přes významný růstu v automobilovém odvětví (o 15,0 %) vykázal zpracovatelský průmysl poměrně mírný růst, a sice (kal. oč.) o 1,2 %.

Nové průmyslové zakázky vykázaly růst o 15,5 % (sezónně i kalendářně očištěno), což bylo způsobeno zejména růstem zakázek z tuzemska (o 16,7 %). Zakázky ze zahraničí rostly mírněji (o 14,9 %).

Tržby vykázaly 18,4% růst (sezónně i kalendářně očištěno), když zahraniční tržby vzrostly značně (o 13,7 %). Tržby z tuzemska pak vzrostly ještě výrazněji (o 24,8 %).

Data za měsíc červen zkompletovala údaje za 2. čtvrtletí roku 2022. Průmyslová produkce za 2. čtvrtletí meziročně nepatrně vzrostla, a to o 0,4 %. Tržby pak vykázaly 13,1% růst a nové průmyslové zakázky rostly taktéž velmi slušně (o 9,2 %).

Tuzemská průmyslová výroba byla negativně ovlivněna vývojem v Německu, kde průmyslová výroba v červnu meziročně klesla o 0,5 % (kal. i cenově očištěno).

Další podrobnosti najdete v textu na: https://www.mpo.cz/cz/prumysl/komentar-k-vyvoji-prumyslu/komentar-ministerstva-prumyslu-a-obchodu-cr-k-vysledkum-prumyslu-a-stavebnictvi-za-cerven-2022–269079/