Prominutí úroků z prodlení a z posečkání na DPH pro dopravce

Ministr financí Zbyněk Stanjura koncem března rozhodl o prominutí úroků z prodlení a z posečkání na DPH, tedy o faktickém odložení plateb DPH až do 31. října 2022, a o mimořádném prominutí všech čtvrtletních záloh v roce 2022 na dani silniční pro podnikatele v autodopravě.

Generální pardon ministra financí, jehož plné znění najdete zde, je primárně reakcí na rostoucí ceny pohonných hmot a související jednání s podnikateli v dopravě. Odložení platby DPH je třeba oznámit finančnímu úřadu a potvrdit splnění podmínky pro odložení, tedy být podnikatelem v oblasti dopravy. Odložit je možné už únorovou platbu DPH splatnou k 25. březnu 2022. Čtvrtletní zálohy na silniční dani se po celý rok 2022 promíjí automaticky.

„Podnikatelům fakticky umožníme odložit platby DPH až o sedm měsíců. Zároveň nemusí celý rok platit zálohy na silniční daň, kterou navíc pro auta do 12 tun celou zrušíme. Pomůžeme tím dopravcům zlepšit jejich cash-flow v aktuálně složité situaci,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura.

Ministerstvo financí současně připravuje novelu zákona o dani silniční, která má z rozhodnutí vlády zrušit silniční daň u osobních automobilů a dodávek do 12 tun a sazby silniční daně pro nákladní vozidla nad 12 tun významně přiblížit minimům daným evropskou směrnicí o eurovinětě.

Vzor oznámení finančnímu úřadu pro odložení platby DPH:

Oznamuji správci daně, že splňuji podmínky dle Rozhodnutí ministra financí o prominutí  příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události, tedy že jsem daňovým subjektem, u něhož převažující část příjmů za dotčené zdaňovací období pochází z podnikání v oblasti dopravy. 

Zdroj: Ministerstvo financí