Projekt RE:START – impuls strukturálně postiženým regionům

Ve snaze podpořit, usnadnit a zrychlit restrukturalizaci hospodářství ve strukturálně postižených regionech vznikl projekt RE:START, program restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje realizovaný Úřadem zmocněnce vlády s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj pod záštitou Vlády České republiky.

Program RE:START