Projekt HICEE pomůže startupům ve střední a východní Evropě

Cílem projektu HICEE (Healthy Investment Central Eastern Europe) je posílit inovace ve střední a východní Evropě. Projekt se zaměřuje na podporu startupů v této oblasti, které obvykle dostávají pouze třetinu průměrného objemu investic rizikového kapitálu ve srovnání s celoevropským průměrem.

V čele projektového konsorcia stojí EIT Health, přední evropská síť zdravotnických inovátorů, která je součástí Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), orgánu Evropské unie.

V projektu spolupracují partneři z různých zemí: poskytovatelé služeb v oblasti akcelerace podnikání a investoři z Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska, spolu s inovačními centry z Belgie a Nizozemska. Tato iniciativa, trvající dva roky, je součástí programu Horizont Evropa, který je klíčovým programem Evropské unie pro podporu výzkumu a inovací.

V roce 2021 střední a východní Evropa obdržela pouze 3,2 % z celkového objemu rizikového kapitálu investovaného v Evropě. Start-upy v tomto regionu, které získaly finanční podporu, dostávaly průměrně 1,2 milionu eur, což je pouze třetina z evropského průměru 3,8 milionu eur. Podle evropského přehledu inovací, regiony s menším objemem inovací, označované jako „skromné a mírné inovační ekosystémy“, čelí velkým výzvám v přilákání kapitálu. To je způsobeno několika faktory, včetně menšího počtu atraktivních investičních příležitostí, omezeného počtu investorů a také neochoty investorů investovat přes hranice svých zemí.

„Výzkumy naznačují, že hlavní příčinou investičního deficitu ve střední a východní Evropě je nedostatek dostatečného počtu projektů i investorů. Projekt HICEE se snaží tuto situaci zlepšit tím, že podporuje kanceláře pro přenos technologií, podporuje sdílení znalostí skrze rozvoj kapacit a vytváří vhodnou infrastrukturu pro investice do začínajících podniků, zejména v oblasti zdravotnictví a přírodních věd. Program si je vědom specifických výzev, kterým tyto start-upy čelí, a jeho cílem je poskytnout zúčastněným stranám potřebné znalosti pro úspěšné uvedení jejich produktů na trh,“ vysvětluje Magda Krakowiak, ředitelka EIT Health Accelerator.

Zdroj: BusinessInfo.cz: https://www.businessinfo.cz/clanky/projekt-hicee-pomuze-startupum-ve-stredni-a-vychodni-evrope/