Program Vnitřní trh podpoří udržitelnost malých a středních firem

Program Vnitřní trh (Single Market Programme /SMP), který navazuje na předchozí program COSME, zveřejnil výzvu na podporu „Partnerství pro udržitelnost malých a středních firem, které zavádějí nové udržitelné postupy“ (Sustainability Partnerships for SMEs adopting more sustainable practices).

Cílem této výzvy je využít odborných znalostí neziskových organizací a občanských společností (NGOs/CSOs) na pomoc malým a středním podnikům (MSP) při jejich přechodu na udržitelnější obchodní modely.

Výzva se zaměřuje na financování praktických projektů schopných ovlivnit životní prostředí a/nebo sociální výkonnost malých a středních podniků. Výzva zároveň navazuje na aktivity sítě Enterprise Europe Network (EEN) a umožňuje členům EEN doplnit další nástroj na pomoc malým a středním firmám. (Způsobilými žadateli jsou tedy konsorcia vedená aktivním členem EEN ve spolupráci s MSP, s nevládními organizacemi a/nebo občanskými společnostmi, případně dalšími relevantními partnery.)

podporovaným aktivitám, které jsou povinné, patří např. grantový management, identifikace problémů udržitelnosti, kterým čelí malé a střední podniky a nevládní organizace/organizace občanské společnosti, posouzení potenciálních udržitelných obchodních modelů a možností jejich přijetí, poradenské služby, organizace technických školení, analýzy a studie, podpora inovací a udržitelnosti, vývoj propagačních materiálů a aktivit, komunitní činnosti ad. Podrobný seznam aktivit je součástí výzvy.

Výzva má uzávěrku 15. března 2022.

Více informací:

Sustainability Partnerships for SMEs adopting more sustainable practices

Plné znění výzvy:

call-fiche_smp-cosme-2021-spp_en.pdf (europa.eu)