Program podpory pro firmy na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu

Program podle dočasného krizového rámce Evropské komise je určen pro velkoodběratele, kteří nedosáhnou na zastropování cen elektřiny a zemního plynu. Výzva k Programu byla zveřejněna 2. listopadu a lze ji v plném znění nalézt ZDE. Výzva je vyhlášena pro období od 1. února 2022 do 31. října 2022.

Žádosti bude možné podávat od 15. listopadu 2022 do 31. ledna 2023 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Dle vyjádření prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého byla „Hospodářská komora ČR  intenzivně zapojena do finalizace znění Programu i samotné výzvy. Prosazovala férovou pomoc co nejširšímu okruhu podnikatelů postižených vysokými cenami energie, a to všem podnikatelům ze všech oborů. Zřejmě maximem možného je tak výsledek, že bude případná podpora adresována podnikatelům ze všech odvětví s výjimkou těch, která budou podléhat nově připravované dani z neočekávaných zisků (sektor výroby a obchodu s elektřinou a plynem, bankovnictví, těžby fosilních paliv a výroby a distribuce ropných a koksárenských produktů a dále bankovní sektor), a kromě sázkových kanceláří, heren a kasin.“

Pokud žadatel podává žádost jako Energeticky náročný podnik nebo jako Podnik ve vybraných odvětvích, musí kromě podmínek na oprávněného žadatele také souběžně splňovat následující podmínky: i) být v provozní ztrátě (hodnota EBITDA ˂ 0) a ii) způsobilé náklady musí tvořit alespoň 50 % provozní ztráty.

Jak dále uvádí prezident HK ČR, 28. října přijala Evropská komise nový dočasný krizový rámec. Ten umožňuje členským státům zajímavěji – ve srovnání s předchozím rámcem – poskytovat nezbytnou a přiměřenou podporu ekonomiky a zároveň zachovat rovné podmínky na trhu. Česká republika tak bude moci v dalším období podporovat širší okruh podnikatelů a v mezích svých rozpočtových kapacit i vyššími částkami. Do vyjednávání o podobě nového krizového rámce byla Hospodářská komora také zapojena a podařilo se prosadit nejen zmíněné prodloužení do konce roku 2023, ale také zvýšení maximálních stropů podpory, rozšíření vybraných odvětví, ve kterých mohou firmy o podporu žádat, a další zjednodušení kritérií, které umožní podporovat podniky postižené vysokými cenami energií. HK ČR bude usilovat o co nejrozumnější využití nových pravidel.

Zajištění dodávek energií – kontraktační povinnost

Na své schůzi 27. října vláda schválila nařízení, kterým rozšířila kontraktační povinnost i pro dodávky plynu, do té doby bylo ošetřeno opatření jen pro případ dodávek elektřiny. Dodavatelé poslední instance tak budou mít povinnost nabídnout smlouvu za zastropovanou cenu plynu všem zákazníkům, na které se vztahuje cenový strop a kterým se dlouhodobě nedaří poptat dodávky plynu od jiného dodavatele. Všem odběratelům, na které se vztahuje zastropování, budou dodavatelé energie povinni nabídnout cenu nepřesahující strop stanovený vládou.

Zdroje: HK ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, E15.cz