Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva

Rada Moravskoslezského kraje v září letošního roku schválila podmínky dotačního programu „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva“.

Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Program je zaměřen na žáky denního studia 2. a 3. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 2. ročníků oborů vzdělání s výučním listem – kategorie „H“ (dále jen „SŠ“) a studenty denního studia 1. – 3. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. – 4. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách (dále jen „VŠ“), a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, resp. oblastí VŠ studia (viz článek XV Programu). SŠ a VŠ musí mít sídlo na území Moravskoslezského kraje.

Podpora bude probíhat formou poskytnutí účelové neinvestiční dotace podnikatelskému subjektu na financování odborné stáže žáků a studentů (dále jen „projekt“) v sídle či provozovně tohoto subjektu na území Moravskoslezského kraje.

Vybrané podmínky:

  • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 300.000 Kč.
  • Mzdové náklady na žáka/studenta – max. sazba 110 Kč/1 hod.
  • Mzdové náklady na odborného pracovníka žadatele tzv. mentora – max. 5.000 Kč/měsíc, ve kterém vykonává odborný dohled nad žákem/studentem.

Další podmínky

Kontaktní osoba projektu:
Ing. Veronika Mazurová
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 523
e-mail: veronika.mazurova@msk.cz

Základní informace o projektu