Program kvalifikovaný zaměstnanec – důležité informace

U JIŽ ZAŘAZENÝCH ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMŮ SE RUŠÍ VŠECHNY TERMÍNY K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADECH, AVŠAK ZAŘAZENÍ DO PROGRAMŮ ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNO. ŽADATELŮM, KTERÝM JIŽ BYL STANOVEN TERMÍN NA ZASTUPITELSKÉM ÚŘADU ČR, BUDE TENTO TERMÍN POSUNUT NA DOBU SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU. O nových termínech budou zaměstnavatelé informováni. Žadatelé ani koordinátoři nebudou o zrušení termínů informováni ze strany zastupitelských úřadů jednotlivě. Informace bude zveřejněna na webových stránkách zastupitelských úřadů a MZV.

ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTECH O ZAMĚSTNANECKÉ KARTY, KTERÉ JIŽ BYLY PŘIJATY ZASTUPITELSKÝMI ÚŘADY, SE AŽ DO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU PŘERUŠUJÍ.

I V PŘÍPADĚ, ŽE ŽADATELÉ BYLI INFORMOVÁNI O UDĚLENÍ ZAMĚSTNANECKÉ KARTY A VYZVÁNI K  DOSTAVENÍ SE NA ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD PRO PŘEVZETÍ VSTUPNÍHO VÍZA, SE ŘÍZENÍ PŘERUŠUJE A VÍZA BUDOU VYDÁVÁNA AŽ PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU.

Pro podrobnější informace o nouzovém stavu a zastavení příjmu víz sledujte webové stránky Ministerstva vnitra:

https://www.mvcr.cz/clanek/cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx a

Ministerstva zahraničních věcí:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/pozastaveni_vizovych_rizeni_na_vsech.html

 

Dovolujeme si Vás informovat dle informace MPSV, držitelé schengenských víz a ZK, kterým propadne platnost od vyhlášení nouzového stavu 12.3.2020 mohou pokračovat v zaměstnání u zaměstnavatele po dobu skončení nouzového stavu a následujících 60 dní. Dle informace od kolegyně z MPSV lze tuto chvíli samozřejmě očekávat vyšší benevolenci kontrolních orgánů v rámci kontrol zaměstnavatelů.