Program kvalifikovaný zaměstnanec – často kladené dotazy

Uvažujete o zaměstnání zahraničních pracovníků? Hospodářská komora zpracovává žádosti o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Cílem tohoto programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky. Za tímto účelem je cizincům, kteří splní stanovená kritéria, garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

V tomto dokumentu najdete odpovědi na nejčastěji kladené dotazy žadatelů.