Série akcí Enterprise Europe Networ při KHK MSK úspěšně nastartovala podzimní sezónu ve znamení podpory zahraničních aktivit českých firem, digitalizace a inovací

Hned v prvním poprázdninovém měsíci se rozběhla vlna akcí připravená oddělením ostravské kanceláře Enterprise Europe Network (EEN)při KHK MSK.

Odstartoval ji seminář na téma Digitální transformace podniků přilákal téměř padesát firem, které se chtěly dozvědět víc o výzvách a příležitostech, které digitální transformace přináší.  Na programu se spolupodíleli partneři z Technologického centra Praha (TC Praha), Odbor digitální ekonomiky a společnosti Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a oddělení EEN při KHK MSK. Účastníci získali cenné informace o strategiích digitální transformace a dozvěděli se o možnostech financování svých projektů. 

Přednášející se věnovali tématům, jako:

  • Digitální transformace podniků a její vliv na změny obchodních modelů, přínos digitálních technologií pro podnikání, strategie vedoucí k úspěšné digitalizaci, časté překážky digitální transformace, dopady ICT na obchodní modely, řízení rizik a odolnost firem, zajištění kyberbezpečnosti (Petr Hladík, Technologické centrum Praha).
  • Možnosti financování digitalizace pro malé a střední firmy, možnosti, Program Digitální Evropa, možnosti podpory digitalizace prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, další regionální, národní i mezinárodní zdroje financování (J. Kobliha a  J. Skalník oddělení digitální ekonomiky a společnosti MPO, Jiří Vavřínek Technologické centrum Praha).
  • Možnosti podpory zahraničních aktivit českých firem (M. Vontor KHK MSK)

Významná část programu byla věnována i příkladům z praxe. Případové studie úspěšně realizované digitalizace na firmách a užitečné praktické rady k poskytl ve své prezentaci Lukáš Richtár z firmy KVADOS. Petr Stoklasa z Foresight Cyber pak obohatil program o pohled na firmy ze strany hackerů a seznámil přítomné s “hacktivistickou hitparádou”. Celý seminář byl završen diskusí a rozebíráním dotazů, vybyl čas i na krátké soukromé konzultace. Tato událost pomohla místním firmám lépe porozumět digitální revoluci a připravit se na budoucnost.

Podnikatelská Mise do Chorvatska
Jedním z významných vrcholů zářijového kalendáře byla podnikatelská mise pro firmy z oblasti vodohospodářství a odpadního průmyslu (19. 9. – 21. 9. 2023), která směřovala do chorvatského Zagrebu. Tato mise měla za cíl posílit obchodní vztahy mezi regionálními firmami a chorvatskými partnery. Účastníci měli příležitost setkat se s místními podnikateli a institucemi, diskutovat o společných projektech, sdílet zkušenosti a informace z oboru, ale také rozšířit svou přítomnost na chorvatském trhu.

Akci, která proběhla pod záštitou Velvyslanectví ČR v Chorvatsku za podpory odboru zahraničně ekonomických politik MPO, firmám zprostředkovala Krajská hospodářská komora MSK díky své dlouhodobé úspěšné spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a za účasti Chorvatské ekonomické komory (Croatian Chamber of Economy) – partnera sítě EEN. Na formálních jednáních i při i neformálním networkingu využili zástupci českých firem příležitost získat cenné kontakty na potenciální obchodní partnery. 

V průběhu semináře v sídle Hrvatske vode představili účastníci české delegace své firmy a dozvěděli se užitečné informace se o možnostech spolupráce s chorvatskými firmami a příslušnými institucemi a dozvěděli se o možnostech podpory společných projektů ze strany Chorvatských institucí.


Program mise vyvrcholil recepcí v rezidenci velvyslance ČR v Chorvatsku, kde se v přátelské atmosféře setkali čeští i chorvatští hosté a měli tak příležitost rozšířit portfolio užitečných kontaktů a projednat zárodky budoucí spolupráce.

                                 

Na teritoriálním semináři Obchodní příležitosti v Dánsku, Finsku, Švédsku, který proběhl 27. 9. v hotelu Imerial díky společné iniciativě s Odborem ekonomické diplomacie MZV, zástupci ekonomických diplomatů v daných zemích se seznámili přítomné s obchodními zvyklostmi, firemní kulturou a podnikatelskými příležitostmi v jednotlivých zemích. Ostravští zástupci Enterprise Europe Network se zúčastněnými ekonomickými diplomaty při této příležitosti projednali spolupráci v příštím roce. Ta by měla vyvrcholit podnikatelskou misí do Švédska, která je naplánovaná na druhé pololetí příštího roku.


Firmám, které se zapojily do všechn našich zářijových akcí děkujeme za aktivní účast, všem spoluorganizátorům za příjemnou spolupráci a těšíme se na viděnou s nimi i dalšími podnikateli při našich aktivitách následujícím období.