Program “COVID Gastro – Uzavřené provozovny” otevřen pro příjem žádostí – výpočet usnadní COVID kalkulačka

Od pondělí 18. 1. 2021  začalo Ministerstvo průmyslu a obchodu přijímat žádosti do 1. výzvy nového programu COVID Gastro – Uzavřené provozovny . Žádosti je možné přijímat až do 1. března 2021 do 16:00 hod. prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Podpora vyplácená z tohoto programu bude za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021 a bude se odvíjet od počtu zaměstnanců a spolupracujících osob OSVČ. Podle náměstka ministru průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petra Očka bude “v rámci každé aktivity započítáno tolik dní, po kolik bylo provozování této činnosti zakázáno či jinak zásadně omezeno, což v některých sektorech znamená až 79 dní,

Dotace bude proplácena na náklady a výdaje na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou např. osobní náklady, náklady na materiál, služby (včetně např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod., vzniklé již od 1. února 2020 do 10. ledna 2021. Podrobné informace jsou k dispozici na webu mpo.cz v sekci Informace o koronaviru v záložce COVID – Provozovny. S výpočtem konkrétní výše podpory pomůže speciální kalkulačka, kterou podnikatelé najdou na tomto odkazu.

 

Užitečné odkazy:
Ministerstvo průmyslu a obchodu:  https://www.mpo.cz/
Kalkulačka pro “COVID Gastro”: https://www.mpo.cz/cz/covid-kalkulacka-mpo.html
Bližší informace k programu: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny–258742/
Portál MPO k podávání žádostí v dotačních programech: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default