Proběhlo jednání s ekonomickou diplomatkou paní Ernewati z Indonésie

Dne 7. 12. 2022 proběhlo v prostorách Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje jednání s ekonomickou diplomatkou paní Ernewati z Indonésie. Hlavním tématem byl těžební a energetický průmysl. Členskou základnu reprezentovali místopředseda René Kolek a Jan Skipala. Byla dohodnuta spolupráce v podobě Business fóra, které by mělo nastínit možnosti českým společnostem nejen investovat v Indonésii, ale také zavádět technologie týkající se těžby nerostných surovin a těžebních strojů. 

V neposlední řadě se diskuse týkala dopravy a vysokorychlostních železnic, které jsou v Indonésii na vzestupu právě díky technologiím z Japonska a Číny. Na Jávě bylo vybudováno 700 km vysokorychlostních tratí v rámci plánu výstavby nového hlavního města.