Proběhla Business snídaně k dotacím OP TAK

Krajská hospodářská komora MSK společně s Komorou Dotačních Poradců uspořádala ve středu 1. 3. 2023 další ze svých pravidelných Business snídaní, tentokrát na téma Dotace z OP TAK.

Akce proběhla v příjemném prostředí Harmony Club hotelu, kde si účastníci měli možnost k prezentaci vychutnat i výtečnou snídani formou švédských stolů.

Ze začátku byly krátce představeny služby KHK MSK, které se týkají podpory zahraničního obchodu českých firem a následně bylo předáno slovo panu Ing. Ondřeji Horčičkovi, jednateli společnosti GRANTEX dotace s.r.o. a místopředsedovi Komory dotačních poradců z.s. Ten nejdříve stručně představil dotační program OP TAK, poté se věnoval detailněji aktuálním dotačním výzvám a také zmínil chystané výzvy na další část tohoto roku. V rámci prezentace byly jednotlivé výzvy vysvětleny i na příkladech, aby si účastnící z řad firem byli schopni lépe představit jejich aplikovatelnost. Na prezentace navázaly dotazy z řad publika. Akce skončila neformálním networkingem.

Děkujeme za velkou účast a budeme se těšit na další setkání!