Příručka Zaměstnávání cizinců

Hospodářská komora ČR aktualizovala Příručku zaměstnávání cizinců z roku 2017. Určena je zejména pro firmy, které se potřebují orientovat v problematice zaměstnávání cizinců.

Tato příručka navazuje na předchozí příručku v době, kdy se hospodářství nejen v České republice vzpamatovává po zásazích v důsledku pandemie onemocnění COVID-19. Právní úprava zaměstnávání cizinců je v České republice velmi komplikovaná a celý proces je pro firmy nákladný a zdlouhavý. Proto byla vytvořena tato příručka, která podnikatelům vysvětlí základní pravidla pro zaměstnávání cizinců, upozorní na některá úskalí a seznámí s programy ekonomické migrace, díky kterým lze zahraniční zaměstnance získat.