Příprava e-shopu na GDPR v souvislostech EU

Seminář zaměřený na nová pravidla GDPR v praxi (Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679, účinné od 25. 5. 2018) proběhl v Ostravě dne 4. dubna 2018. Účastníci byli seznámeni s požadavky na zpracování dat zákazníků, s postupem při zavedení těchto pravidel do praxe e-shopu a dokumentací nezbytnou pro prokázání souladu nakládání s GDPR pro případ kontroly ze strany dozorového orgánu (ÚOOÚ). Důraz byl kladen na přípravu e-shopu v podmínkách EU.

V rámci semináře byl prezentován nový Infobod při Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje. Jedná se o Kontaktní centrum Česko-slovenské spolupráce, kde se mohou zájemci dozvědět všechny potřebné informace k podnikání na Slovensku nebo zažádat o pomoc při vyhledávání obchodních partnerů.

Pozvánka “Příprava e-shopu na GDPR v souvislostech EU”