Připomínkujte novelu zákoníku práce

Členové Hospodářské komory mohou připomínkovat novelu zákoníku práce, jejímž cílem je zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů.

Novela zpružňuje pravidla pro podání výpovědi a mění průběh výpovědní doby. Umožňuje také prodloužení trvání zkušební doby a upravuje podmínky pro zaměstnance pečující o děti. Návrh rovněž umožňuje zaměstnanci samorozvrhování pracovní doby a při mimořádných událostech zkrácení denního odpočinku. Taktéž se mění pravidla pro doručování platových a mzdových výměrů a dochází ke sjednocení zjišťování průměrného výdělku. Součástí novely je i možnost pro osoby od 14 let vykonávat brigády v době hlavních prázdnin.

Novelu můžete připomínkovat do 17. května zde.