Připomínkujte aktuální legislativu

Členové Hospodářské komory ČR (tedy i Krajské hospodářské komory MSK) mají v příštích týdnech možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům:

Národní:

 • 202/21 Novela zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva (termín 10.1.2022)
 • 203/21 Novela zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi (termín 10.1.2022)
 • 204/21 Návrh vyhlášky o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací (termín 18.1.2022)

Evropská:

 • EU 1/22 Recyklované plasty v obalech potravin (termín 3.1.2022)
 • EU 2/22 Odpovědnost za výrobky – přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku a oběhovému hospodářství (termín 3.1.2022)
 • EU 3/22 Emise skleníkových plynů – pozměněná pravidla týkající se monitorování a vykazování (termín 5.1.2022)
 • EU 4/22 Solventnost II – přezkum obezřetnostních pravidel týkajících se pojištění a zajištění (termín 5.1.2022)
 • EU 5/22 Přeprava odpadů – přezkum a posouzení revize pravidel EU (termín 10.1.2022)
 • EU 6/22 Opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí (termín 11.1.2022)
 • EU 7/22 Digitalizace odvětví energetiky – akční plán EU (termín 17.1.2022)
 • EU 8/22 Politická reklama – zvýšení transparentnosti (termín 20.1.2022)
 • EU 9/22 Lepší ochrana cestujících a jejich práv (termín 11.1.2022)

Formulář pro připomínky a další materiály k připomínkování naleznete ZDE.