Připomínkujte aktuální legislativu

Členové Hospodářské komory mají možnost aktivně se zapojit do podoby vznikající legislativy s cílem vytvořit lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU. 
V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům:

Národní:

 • 249/22 Novela vyhlášky č. 330/2001 Sb., exekutorský tarif (termín 20.1.2023)
 • 4/23 Novela vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel (termín 27.1.2023)
 • 5/23 Novela vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel (termín 27.1.2023)

Evropská:

 • EU 9/23 Interoperabilita železnic – subsystémy „Řízení a zabezpečení“ (termín 20.1.2023)
 • EU 10/23 Harmonizované specifikace EU pro vlaky, železniční infrastrukturu a přístupnost (termín 20.1.2023)
 • EU 11/23 Průmyslové vzory (termín 24.1.2023)
 • EU 12/23 Azbest v budovách (termín 27.1.2023)
 • EU 13/23 Euro 7 pro osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy (termín 27.1.2023)
 • EU 14/23 Digitální spravedlnost – kontrola účelnosti spotřebitelského práva EU (termín 6.2.2023)
 • EU 15/23 Uvádění na trh vysoce rizikových chemických látek a jejich použítí (termín 6.2.2023)
 • EU 16/23 Celoživotní učení a řízení profesní dráhy – hodnocení Europassu (termín 8.2.2023)
 • EU 17/23 Opatření na podporu očkování proti rakovinotvorným virům (termín 31.1.2023)
 • EU 18/23 Kvalita ovzduší (termín 17.2.2023)
 • EU 19/23 Integrované hospodaření s vodou (termín 17.2.2023)
 • EU 20/23 Městské odpadní vody (termín 17.2.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE