Přihlášení k PAUŠÁLNÍ DANI jen do 11. 1. 2021

Živnostníci (OSVČ), kteří zvažují namísto současného vedení daní a účetnictví přechod na systém PAUŠÁLNÍ DANĚ od roku 2021, tak musí učinit do 11. 1. 2021.

Paušální daň je dobrovolná a má usnadnit odvodové povinnosti, tj. živnostník zaplatí sociální a zdravotní pojištění plus symbolickou daň jedinou měsíční platbou. Týká se bude živnostníků (OSVČ), neplátců DPH s obratem do 1 mil. obratu ročně, a měla by jim ulevit od vedení účetnictví i kontrol ze strany finančního úřadu.

Paušální částka se bude každý rok aktualizovat jako v současnosti výše minimálního odvodu na sociální a zdravotní pojištění. Pro rok 2021 vychází měsíční záloha paušální daně na 5 469 Kč a zahrnuje minimální zdravotní pojistné (2 393 Kč), minimální sociální pojistné navýšené o 15 % (2 976 Kč) a 100 Kč na dani z příjmů.

Právě navýšené minimální sociální pojistné o 15 % má  zlepšit situaci živnostníků v důchodu. Většina OSVČ dnes totiž platí jen nezbytné minimum. Možnost dobrovolného přispívání ještě vyšší částky na pojistné na důchodové pojištění přitom zůstane zachována. Minimální sociální pojistné v roce 2021 by o zmíněných 15 % nemělo navyšovat pro OSVČ, které novou paušální daň nevyužijí.

Ten, kdo se pro paušální daň nyní rozhodne, se v dalších zdaňovacích obdobích může vrátit k původnímu modelu, tj. vedení účetnictví nebo k výdajovému paušálu, který je v současnosti v řadě oborů hojně využíván. Současně je nutné počítat s tím, že s paušální daní si živnostník již nemůže uplatnit další daňové slevy (např. sleva na poplatníka).

Zdroj: www.amsp.cz