Při překročení polské hranice musí Češi do karantény, pendleři mají výjimku

Polská vláda zavedla od 27. února 2021 nová nařízení týkající se režimu na hranicích s ČR.

Od 27.2.2021 do 14.3.2021 se ukládá za povinnost všem osobám, jež překročily pozemní státní hranici Polské republiky z území ČR nebo Slovenské republiky, a to nezávisle na způsobu překročení hranice (pozn. pěšky, autem, autobusem, vlakem apod.), nastoupit na území Polska 10-ti denní karanténu. Karanténní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni překročení státní hranice. Plnění této povinnosti bude kontrolováno namátkově příslušníky Pohraniční stráže a policie.

Výjimky z karanténní povinnosti:
–    osoby s certifikátem o negativním výsledku diagnostického testu na přítomnost Sars-CoV-2 ne staršího než 48 hodin v polském nebo anglickém jazyce (RT-PCR nebo antigenní test); certifikát o negativním testu se předkládá na žádost příslušníka Pohraniční stráže nebo policie
–    osoby s certifikátem o provedení očkování druhou dávkou vakcíny proti COVID-19 (pouze vakcíny schválené EU/EMA)
–    osoby překračující hranici za účelem výkonu zaměstnání (tzv. pendleři), ekonomické a výdělečné činnosti v Polsku nebo v sousedním státě
–    členové diplomatických a konzulárních misí, mezinárodních organizací a všichni držitelé diplomatických pasů
–    vojáci polských ozbrojených sil a jejich civilní zaměstnanci a příslušníci spojeneckých vojsk, příslušníci polských ozbrojených sborů
–    posádka letadla
–    námořníci, rybáři a další členové posádek námořních plavidel a plavidel vnitrozemské plavby,
–    řidiči mezinárodní silniční dopravy nebo mezinárodní kombinované dopravy
–    řidiči provádějící silniční dopravu motorovými vozidly nebo jízdními soupravami s maximální přípustnou hmotností do 3,5 tuny v silniční přepravě zboží a neziskové silniční přepravě zboží,
–    řidiči zabývající se silniční dopravou vozidly určenými k přepravě více než 7 a nejvýše 9 osob, včetně řidičů v mezinárodní komerční silniční přepravě cestujících.

Další informace na webových stránkách velvyslanectví ČR ve Varšavě.

Zdroj: MZV