Prezident Hospodářské komory se sešel se zástupci Komor Moravskoslezského kraje

Se členy představenstev komor z Moravskoslezského kraje se v pátek 25. června 2021 v Ostravě sešel prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Ve dvouhodinové diskuzi se zástupci Komor probral témata ekonomických následků pandemie a návratu k normálu. „Rada investorů s nejistotou čeká, jak se situace dále bude vyvíjet. Exportní příležitosti naráží na celou řadu globálních problémů, neboť ekonomiky států se zatím plně nerozběhly,“ zhodnotil Vladimír Dlouhý a dodal, že problémem je také inflace související s nárůstem cen v dodavatelsko-odběratelském řetězci.

Jako další problém označil napjatý pracovní trh s nedostatkem pracovníků ze zahraničí, politickou nejistotu před volbami, zmínil důležitost celoživotního vzdělávání nebo vytváření podmínek pro inovace a nové technologie.

V závěru probral rozpočet HK ČR s výhledy do budoucna a nastínil také navrhované změny Příspěvkového řádu, který bude projednávat na svém podzimním jednání Sněm HK ČR.

V programu se představila také členská firma Krajské hospodářské komory MSK, státní podnik VOP CZ. Účastníky seznámili s novým projektem jejich společnosti nazvaným Advanced Technology Park, jehož cílem je celosvětová komercionalizace vyspělých technologií.

Prezentace_VOP CZ