Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý v kraji naslouchal problémům členských firem

Na dvoudenní návštěvu Moravskoslezského kraje zavítal ve dnech 18. a 19. února 2020 prezident Hospodářské komory (HK ČR) Vladimír Dlouhý. Během této návštěvy se sešel s místními členskými firmami Hospodářské komory a projednával s nimi jejich aktuální problémy.

Po svém příjezdu se Vladimír Dlouhý přesunul do Karviné, kde ho zástupci Okresní hospodářské komory v Karviné seznámili s obsahem, cíli a významem Memoranda o česko-polské spolupráci v příhraničních oblastech Moravskoslezského kraje a Subregionu Zachodniego, podepsaného v říjnu loňského roku. „V debatě o aktuálních problémech firem v regionu zazněla zejména nesouhlasná stanoviska s návrhem ministerstva financí na zrušení územního pracoviště celní správy v Karviné, zavedení limitu na 1 milion Kč bez DPH na odpočet osobního automobilu pro podnikání a návrh MPSV na zvýšení odvodu na pojistném u živnostníků v souvislosti s navrhovaným nastavením parametrů nového důchodového systému,“ uvedl předseda představenstva OHK Karviná Ivo Barteček.

Ve středu následovala návštěva Moravskoslezského energetického centra v Ostravě a po přejezdu do Opavy setkání se zástupci členských firem HK ČR Opavska a Bruntálska. Program v odpoledních hodinách uzavřelo setkání se zástupci členských firem v Ostravě, kde prezident HK ČR v úvodu představil činnost Komory na celostátní úrovni a zdůraznil roli a aktivity HK ČR při zlepšování podmínek pro podnikání a poté v diskuzi reagoval na dotazy z řad místních podnikatelů na téma povinné maturity z matematiky, nedostatečného postihu za nelegální zaměstnávání nebo zatížení emisními povolenkami. „Jako problém také vnímám špatnou stavební legislativu s dlouhou schvalovací dobou stavebních objektů, další oblastí k řešení je odstranění překážek při dovozu zahraničních pracovníků, což je ale boj s větrnými mlýny,“ posteskl si Dlouhý a dodal, že jako nedořešené vidí i zákony o veřejných zakázkách nebo o odpadech.

Nastínil také nutnost změny podnikatelských modelů ve strojírenství a zpracovatelském průmyslu a jejich orientací na zelené technologie.