Přehled opatření vlády a doporučený postup Hospodářské komory ČR pro podnikatele

Zorientujte se lépe v aktuálních přijatých opatřeních vlády v souvislosti s koronavirem. Následující souhrnný přehled opatření vlády k 30. 3. 2020 je doplněný o praktické informace, které z nich pro jednotlivé skupiny podnikatelů vyplývají. Najdete zde i připomenutí, jakým způsobem můžete žádat o podpůrná opatření.