Přehled návrhů Komory na kompenzace sektorům omezeným v podnikání

Hospodářská komora v návaznosti na vládou přijímaná mimořádná opatření, která zakázala nebo výrazně omezila provoz vybraných provozoven a návazných oborů, představila návrhy na kompenzace pro tato zařízení. O kompenzacích již Komora jednala s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. “Na rozdíl od jarních měsíců je nyní velmi důležité, aby stát podporoval jen ty sektory, které jsou nejvíce omezené ve svém podnikání. Jakákoliv plošná opatření by v tuto chvíli byla neefektivní a pro stát také výrazně nákladná,” uvedl Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR.

 Přehled návrhů na kompenzace:

 1. kompenzační bonus pro OSVČ
 2. opětovné spuštění programu COVID Nájemné
 3. obnovení programu Antivirus C
 4. prodloužení programu Antivirus A
 5. prodloužení programu Antivirus B
 6. podpora dohodářů (DPČ a DPP)
 7. obnovení moratoria na splácení úvěrů
 8. spuštění programu COVID Sportoviště
 9. spuštění COVID Eventy
 10. spuštění kompenzačního programu pro oblast stravování
 11. spuštění kompenzačního programu pro oblast cestovního ruchu
 12. spuštění programu pro ubytování v zasažených regionech., např. v kombinaci s podporou krajů
 13. zvážit odklad 3. a 4. vlny EET
 14. odpuštění daní uzavřeným nebo omezeným provozům
 15. kompenzovat MSP náklady na náhradu mzdy (nemocenskou) na zaměstnance v karanténě

Shrnutí všech klíčových sdělení si můžete přečíst v této tiskové zprávě.