Přehled aktuálních výzev Modernizačního fondu ze Státního fondu Životního prostřední ČR

Na výstavbu fotovoltaických elektráren jsou zaměřené aktuální výzvy Modernizačního fondu, jehož cílem je podpořit investice do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti, což přispěje k rychlejšímu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.

Na úspory ve firmách pak cílí výzva OP TAK.

Přehled aktuálních výzev:

RES 1 2024

RES 2 2024

RES 3 2024

Výzva úspory ve firmách