Řádné shromáždění členů – delegátů KHK MSK

Členové Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK) se 11. června 2020 účastnili Řádného shromáždění členů – delegátů KHK MSK s volbou předsedy, místopředsedů, členů představenstva, členů dozorčí rady a delegátů na Sněm HK ČR.

Vedení KHK MSK bylo zvoleno v tomto složení:

Předseda představenstva

 • Ing. Jan Březina, Slezská důlní díla, a.s.

Místopředsedové představenstva

 • Ing. Bartoš Pavel, předseda představenstva, FITE, a.s. Ostrava
 • Ing. Kolek René, jednatel, Průmyslové montáže s.r.o.
 • Ing. Skipala Jan, PhD., prezident, Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska
   

Členové představenstva

 • Bašista Květoslav, majitel, Bašista – strojírenská výroba
 • Ing. Barteček Ivo, majitel, Havířov
 • Ing. Bartoš Pavel, předseda představenstva, FITE, a. s. Ostrava
 • Ing. Březina Jan, člen představenstva, Slezská důlní díla, a.s.
 • Ing. Burkovič Radovan, jednatel, JOB-centrum Ostrava s. r. o.
 • Ing. Czudek Jan, předseda představenstva, Třinecké železárny, a. s.
 • Ing. Dobiáš Milan, předseda představenstva, Hutní projekt Ostrava, a. s.
 • Ing. Kolek René, jednatel, Průmyslové montáže s.r.o.
 • Ing. Kramolišová Lidmila, EDUCA – střední odborná škola, s.r.o.
 • Ing. Paloncy Miroslav, majitel, PALFRIG Ostrava
 • Ing. Pastrňák Tomáš, MBA, jednatel, R. F. T. s. r. o
 • Pavelek Lukáš, jednatel, Sysportal, s.r.o.
 • Ing. Skipala Jan, PhD., prezident, Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska
 • prof. RNDr. Snášel Václav, CSc., VŠB – TU Ostrava
 • Mgr. Staňková Vanda, předsedkyně představenstva ODK, a.s.
 • Mgr. Šušková Radka, jednatelka, New Dimension, s.r.o.
 • Václavík Libor, majitel, LIBROS Ostrava
 • Ing. Vonsová Barbora, jednatelka, MOSTÁRNA Lískovec, spol. s.r.o.
 • Ing. Zabystrzan Rostislav, jednatel, STEELTEC, s.r.o. Třinec

 

Dozorčí rada

 • Ing. Kolatová Jarmila, REKVAL, s.r.o.
 • doc. RNDr. Krajčík Vladimír, Phd., Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
 • Ing. Vápeníček Alan, CSc., Dům techniky Ostrava CZ, s.r.o.

 

Podklady z jednání delegátů KHK MSK jsou ke stažení na  https://www.khkmsk.cz

Usnesení KHK MSK 2020