Přednáška prezidenta Hospodářské komory ČR zaplnila aulu ostravské školy

Prezident Hospodářské komory ČR a bývalý ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý během posledních dvou dní (14. a 15. února 2018) navštívil Moravskoslezský kraj. Program zahájil v Ostravě  přednáškou Česko a střední Evropa v roce 2018 na půdě Vysoké školy podnikání a práva, kde se zaměřil na vývoj české ekonomiky od sametové revoluce po současnost, studentům nabídl svůj pohled na domácí politickou situaci i důvody chladného vztahu Česka k Evropské unii. Prezentaci sledovala zaplněná aula a v závěru besedy se dostalo i na otázky posluchačů.

“Hlavním tématem celé prezentace v prostorách Vysoké školy podnikání a práva v Ostravě-Michálkovicích byla ekonomická situace naší republiky a její vývoj v průběhu posledních let. Řada ukazatelů podle Dlouhého naznačuje, že bychom se měli mít skvěle. Čísla a výhled ekonomů ale podle něj ovlivňuje zmatená domácí politika, která má v poslední době značně populistické tendence, i negativní postoj vůči strukturám Evropské unie,” uvedl obchodní ředitel této školy Vladimír Dragon.

Na přednášce se studenti mohli seznámit s řadou makroekonomických ukazatelů, mezi nimi i s vývojem hrubého domácího produktu od roku 1990 s předpokládaným vývojem do roku 2022. Podle těchto ukazatelů si vede Česko v porovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi velice dobře. I přes pozitivní čísla, ani 30 let po revoluci stále nedoháníme naše ekonomicky vyspělé sousedy, a to jak v produktivitě práce, tak v případě mezd. Na druhou stranu Vladimír Dlouhý poukázal na to, že mnohé italské nebo jihošpanělské regiony vykazují nižší životní úroveň než Ostravsko.

Dobré hospodářské výsledky celého středoevropského regionu, nízkou nezaměstnanost nebo zdravou míru inflace podle šéfa Hospodářské komory negativně ovlivňují sílící nacionalismus a populismus ve společnosti a politice. Rychlé dohánění západu brání i zastaralá infrastruktura, pokles v kvalitě vzdělávání i nižší podíl podniků na finální výrobě. Typicky českými vlastnostmi posledních let jsou podle Dlouhého přílišná upjatost k vůdčím osobnostem nebo averze vůči migrantům. Sám by si přál zůstat součástí Evropské unie, protože je přesvědčený, že Česko dokázalo nastartovat hospodářský růst minimálně na dalších deset let a v unii má významná odbytiště.

V závěru přednášky se Vladimír Dlouhý věnoval problematice stárnutí obyvatelstva ve vztahu k udržitelnosti ekonomického růstu naší země. Za klíčové považuje zvyšování produktivity práce nebo investice do vzdělávání, digitalizace nebo rychlého internetu. Důležitá je podle něj i podpora tuzemských rodinných firem. Na dotaz, zda by nebylo rozumné přesunout alespoň jedno ministerstvo do Ostravy, odpověděl, že v současné době je to nereálné.

V další části programu se Vladimír Dlouhý přesunul do Havířova, kde se u pracovního obědu setkal s předsedou představenstva Krajské hospodářské komory MSK Janem Březinou a zástupci vedení Okresní hospodářské komory Karviná. Poté následovala prohlídka třinecké firmy Steeltec CZ a setkání s vedením Krajské hospodářské komory MSK a Oblastní hospodářské komory v Třinci při diskuzi na téma Vize do budoucna a problematika odborného a technického školství. Hostem byl také náměstek hejtmana MSK Stanislav Folwarczny.

Druhý den měl prezident Hospodářské komory ČR na programu setkání s primátorem Opavy a zástupci opavské hospodářské komory, debatu se studenty bruntálské Střední průmyslové školy a obchodní akademie a návštěvu krnovské Kofoly i Krnovských opraven a strojíren, kde se členy Okresní hospodářské komory Bruntál debatoval na téma bariéry v zaměstnávání cizinců, duálního vzdělávání a opatřeních proti vylidňování regionu.