Právní poradenství pro členy zdarma!

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje pro podnikatele zavedla novou službu ­- obchodně právní poradenství, které je pro členské firmy zdarma. Tyto individuální právní konzultace vede advokát Petr Psotka, partner ostravské advokátní kanceláře Jakovidis, Klega, Partners.

Tyto konzultace se konají každou poslední středu v měsíci, nyní tedy vychází na 28. listopadu 2018, v budově Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje na Výstavní 2224/8, v Ostravě-Mariánských Horách.

Témata poradenství: 

  • závazkové vztahy (smlouvy o dílo, kupní smlouvy, obchodní podmínky, rámcové smlouvy apod.)
  • zakládání společností, korporátní agenda, změna formy podnikání
  • právo IT, provoz e-shopu
  • ochrana osobních údajů podle GDPR
  • vymáhání pohledávek (mimosoudní a soudní vymáhání, zajištění, převod apod.)
  • koupě a prodej podniku (postupy, rizika, dokumentace apod.)
  • veřejné zakázky z pohledu zadavatele i účastníka (včetně dotačních programů)
  • pracovně-právní vztahy
  • soudní spory

Konzultace jsou pro členské firmy Krajské hospodářské komory MSK zdarma, pro nečleny 350,- Kč vč. DPH za 30 minut.

Způsob úhrady: platebním převodem na účet č. 373630443/0300 do 23. 11. 2018, jako variabilní symbol uveďte kód 1804, specifický symbol = vaše IČ.

K účasti na konzultaci je potřeba se přihlásit na webu: www.khkmsk-registrace.cz.

Pozvánka na obchodněprávní poradenství