Právní elektronický systém má nové funkce

Právní elektronický systém (PES) v uplynulém roce prošel aktualizací a přibylo mu množství nových funkcionalit. Tato služba má jasné poslání – jednoduše kontrolovat povinnosti, které pro podnikatele vyplývají ze zákonů, vyhlášek, nařízení a dalších předpisů a snižovat tak jejich zatížení byrokracií.

Jde o nástroj, který nemá v českém prostřední obdoby. Ve snaze co nejlépe službu představit připravila Hospodářská komora informativní brožurka, která ve stručnosti Právní elektronický systém představuje a shrnuje aktuální novinky.

Právní elektronický systém – brožura