PR komunikace … jak na ni?

Hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) jako partner projektu Kontaktné centrá česko-slovenskej hospodárskej spolupráce uspořádala 10. prosince 2019 regionální workshop s názvem PR komunikace … jak na ni? Konal se v prostorách Smart Innovation Center v Ostravě a sešlo se na něm 25 osob.

Workshop byl zaměřený na zaměstnance firem, kteří mají na starost vztahy s veřejností, PR manažery, majitele firem a jejich týmy, představitele měst, obcí a institucí a studenty. Zájemcům workshop odpověděl zejména na otázky – jak může správná komunikace pomoci k podpoře podnikání (možný nástroj k novým obchodním příležitostem?), jak na brand a webové stránky společnosti, které jsou účinným nástrojem podpory podnikání, jaké jsou příležitosti a hrozby komunikace; eventy, networking – skrytá přidaná hodnota nebo ztráta času? Jak vést obchodní jednání nebo efektní prezentace jako podpůrný nástroj obchodních jednání.

Část workshopu se věnovala prezentaci firmy na sociálních sítích. „Každý musí přesně vědět, co v rámci komunikace smí a co nesmí: jasně stanovte postup, kdo se může navenek vyjadřovat. Musí být jasné, kdo přebírá odpovědnost za vedení sociálních sítí ve firmě a všechny její prvky. Všechny výstupy musí mít jednotný kanál. Vytvořte firemní směrnice pro sociální sítě, jasně stanovte kompetence a tón prezentace firmy, ze kterého neuhýbejte. Definujte i to, co dělat v případě negativních komentářů nebo jak se vyjadřovat k citlivým tématům,“ radily lektorky ze společnosti Key2business.

Workshop KHK MSK uspořádala v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pozvánka s programem