Pořádáme adaptačně-integrační kurzy

Krajská hospodářská komora MSK od března 2022 pro firmy pořádá adaptačně integrační kurzy pro cizince ze třetích zemí.

V těchto kurzech budou cizinci seznámeni s právy a povinnostmi vyplývajícími z jejich pobytu na území České republiky, se základními hodnotami České republiky, s místními poměry a s kulturními zvyklostmi, které v České republice převládají. Účastníkům kurzu navíc budou poskytnuty informace o organizacích a institucích poskytujících cizincům bezplatné poradenství. Bližší informace naleznete zde: http://www.vitejtevcr.cz/.

Tyto kurzy KHK MSK pořádá ve spolupráci s Centrem na podporu a integraci cizinců v Moravskoslezském kraji. Aktuálně jsou kurzy tlumočené do ukrajinského jazyka. Délka trvání kurzu je 4 hod., cena za účastníka je 1 500.- Kč bez DPH. Kurzy bude KHK MSK pořádat 1x za měsíc s kapacitou 20 osob, a to vždy v sobotu dopoledne v sídle KHK MSK v Ostravě – Mariánských Horách.

Náklady spojené s úhradou kurzu lze odečíst z daňového základu. K tomu je potřeba v registraci uvést jméno a příjmení uchazeče, číslo ePKP (číslo na zaměstnanecké kartě začínající 00) a datum platnosti pasu. Veškerou agendu provedeme za Vás!

Kapacita březnového kurzu je již zcela plná, termín dubnového kurzu bude zveřejněn na webových stránkách Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje s dostatečným časovým předstihem. Pokud si přejete dostávat pozvánky na Váš e-mail, přihlaste se k odběru e-Newsletteru ve spodní části úvodní stránky KHK MSK: https://www.khkmsk.cz/

Informace o tom, kdo by měl z Vašich zahraničních zaměstnanců tento kurz absolvovat, naleznete na webových stránkách MV ČR https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx