Pomoc se zaměstnáním ukrajinských žen

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) si plně uvědomuje, že současný válečný konflikt na Ukrajině má velký dopad na české zaměstnavatele, kteří se potýkají s odlivem kvalifikovaných ukrajinských pracovníků. Z bleskového šetření HK ČR vyplynulo, že odchody ukrajinských mužů zasáhly až 56 % firem, a to hlavně ve stavebnictví, strojírenství a ve službách.

KHK MSK nabízí pomoc se zprostředkováním zaměstnání  žen, které nyní z Ukrajiny přicházejí na území České republiky. Pokud máte v evidenci MPSV vhodná volná pracovní místa, která máte zájem těmito ženami obsadit, dejte nám obratem vědět. Ve spolupráci s ÚP Vám budeme schopni předat na tyto uchazeče kontakty a urychlit tak zprostředkování zaměstnání bez zbytečných administrativních a časových průtahů.

Cizí státní příslušníci, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou požádat o povolení k zaměstnání, a to krajskou pobočku Úřadu práce podle místa, kde má být práce vykonávána. O povolení lze požádat až na dva roky s možností prodloužení na další dva roky, a to i opakovaně. Nejprve je třeba ohlásit volné pracovní místo krajské pobočce Úřadu práce ČR podle místa výkonu práce a současně vyjádřit zájem zaměstnat cizince na základě povolení k zaměstnání. Dále je zapotřebí s budoucím zaměstnancem uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání.

V případě zájmu o ukrajinské uchazečky o práci prosím kontaktujte:

Michaela Štensová, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, tel.: 724 613 915, e-mail: m.stensova@khkmsk.cz