Pomáháme, jak se dá!

Vyznamenání zlatou medailí prof. MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve v tomto týdnu obdržela ekonomka Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK) Petra Kurková.

„Cením si solidarity naší kolegyně Petry a její ochoty pomoci lidem, kteří jsou na pomoci dárců krve závislí. Volání transfuzních stanic v kraji slyšíme ze všech stran, mnohonásobných dárců krve, která nejde ničím nahradit, ani uměle vyrobit, si proto velmi vážím,“ poděkovala ředitelka KHK MSK Natálie Šitavancová.

Český červený kříž (ČČK) uděluje medaile bronzové za deset, stříbrné za dvacet a zlaté za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů. Zlatým křížem ocení osmdesát a více odběrů. Mimořádně pak vyznamenává dárce za 250 a více odběrů Plaketou Dar krve dar života.

„Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti,“ uvedl ČČK ve vyznamenání zaslaném Petře Kurkové.