Pojeďte s námi na podnikatelské mise do zahraničí – osobní kontakt s potenciálními obchodními partnery je nenahraditelný

V rámci zapojení do mezinárodní sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network pomáhá Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) firmám s expanzí na zahraniční trhy.

Efektivním nástrojem je využívání mezinárodní databáze nabídek a poptávek, užitečné kontakty na zahraniční partnery získáváme i díky každodenní komunikaci s kolegy z partnerských kanceláří EEN ve více než 60 zemích světa. Velmi užitečným nástrojem pro rozšiřování exportních a importních aktivit jsou však zahraniční mise, kde se díky předem dohodnutým dvoustranným jednáním firem mohou setkat potenciální obchodní partneři „tváří v tvář“. Takováto osobní komunikace bývá nejefektivnější, a podnikateli velmi oblíbená a vyhledávaná. Osobní kontakt nejen v zahraničním obchodě nic nenahradí“, uvádí ředitelka KHK MSK Natálie Šitavancová.

KHK MSK se proto od roku 2018 začala zaměřovat na pořádání zahraničních podnikatelských misí, díky tomu buduje dlouhodobá partnerství s hospodářskými, obchodními a průmyslovými komorami, univerzitami, podnikatelskými inkubátory a dalšími institucemi v zahraničí. Výraznou pomocí je také úzká spolupráce s ekonomickými diplomaty a dalšími pracovníky Ministerstva zahraničních věcí.

Velký zájem projevují podnikatelé nejen o země EU, ale i třetí země. Pilotní akcí byla podnikatelská mise do Srbska, zaměřená na oblast kovovýroby a kovoobrábění, spoluorganizátorem byl partner sítě EEN Business Incubator Novi Sad a do vyhledávání vhodných srbských firem se velmi aktivně zapojila také Obchodní a průmyslová komora regionu Vojvodina. Návaznou akcí byla reciproční mise srbských podnikatelů v Ostravě. Bylo tak navázáno dlouhodobé partnerství, jehož přirozeným výsledkem byla série dalších podnikatelských misí zaměřených pro změnu na cestovní ruch i na další odvětví.

V dalších letech pak následovaly například mise do Německa a Ruska. KHK MSK uvítala i účastníky incomingových misí a připravila zahraničním podnikatelům zajímavý program v našem regionu, jehož součástí byla již neodmyslitelná dvoustranná jednání s místními podnikateli.

„Snažíme se, aby byl vždy pro účastníky misí připraven atraktivní program, díky němu se mohou setkat s místními stakeholdery, absolvovat zajímavé exkurze v podnicích, navštívit mezinárodní veletrhy a další zajímavé akce. Hlavním cílem je však pro nás vždy to, abychom zajistili našim podnikatelům setkání s vhodnými obchodními partnery z dané země. Tyto partnery se ve spolupráci se zástupci místních kanceláří EEN a ekonomickými diplomaty MZV snažíme najít přímo na míru konkrétním potřebám a přáním účastníků“, vysvětluje Jan Skipala, projektový manažer EEN.

Do slibně rozjeté praxe pořádání incomingových i outgoingových podnikatelských misí bohužel nepříznivě zasáhla pandemie viru COVID-19. Kvůli restrikčním opatřením u nás i v zahraničí tak nemohly být uskutečněny již rozjednané mise. Jednalo se například o návštěvu firem z Peru, které hledají partnery z oblasti těžebního průmyslu.

Připravovaná byla například incomingová mise srbských firem zaměřená na cestovní ruch a turismus, těšili jsme se i na návštěvu podnikatelů a dalších partnerů z Ukrajiny. Tyto mise jsme bohužel byli nuceni přesunout na rok 2022 a věříme, že mezinárodní situace již umožní jejich realizaci. Na druhou polovinu roku 2022 je naplánována mise do Pobaltských zemí. Podnikatelé tak budou moci navštívit Estonsko a Litvu. I když je tato mise zaměřená zejména na IT a elektrotechniku a dále na chemický, zdravotnický, farmaceutický průmysl, automotive a dopravní infrastrukturu, jsou vítání i zástupci firem s jiným zaměřením“, upřesňuje dále projektová manažerka EEN Hana Simonová.

 „Srdečně zveme podnikatele z celé ČR i na podnikatelskou misi do Švédska a Finska, která by se měla uskutečnit v květnu 2022. Tentokrát bude zacíleno na firmy z oblasti ICT, Smart City, medicínské techniky, ale jako vždy se rádi postaráme o vyhledání partnerů i zájemcům podnikajícím v jiných odvětvích.“

Doufejme tedy, že mezinárodní situace bude příští rok již pro organizování mezinárodních akcí příznivější…

Již nyní můžete předběžně projevit svůj zájem o účast na misích plánovaných na příští rok.
Plánované zahraniční podnikatelské mise najdete pod článkem. V případě zájmu firem podnikajících i v jiných odvětvích nás neváhejte také kontaktovat.

Kontakt: Hana Simonová, Jan Skipala – een@khkmsk.cz, 597 479 330  

Plán zahraničních podnikatelských misí na rok 2021

Plánovaný termín

Teritoriální zaměření mise

Oborové zaměření mise

04/2022

Podnikatelská mise ukrajinských firem do ČR

– ICT

– strojírenství

– kovoprůmysl

– potravinářství

05/2022

Podnikatelská mise českých firem do Švédska a Finska

– smart city

– ICT

– medicínská technika

3 Q / 2022

Outgoingová mise českých podnikatelů do Litvy a Estonska

– chemický průmysl

– zdravotnictví a farmaceutický průmysl

– IT a elektrotechnika

– dopravní infrastruktura

– automotive

3 Q / 2022

Incomingová mise podnikatelů z Peru do ČR

– těžení a zpracovatelský průmysl