Podpořte vzdělávání založené na pracovních zkušenostech

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora se zapojila do evropského projektu QQVET (Quality Qualification for Vocational Educational Training), realizovaného v rámci programu Erasmus + KA2 pro strategické partnerství.

Díky aktivnímu zapojení studentů, učitelů, vychovatelů, poskytovatelů VET a firem již působících v této oblasti, a to pomocí dotazníkového šetření, bude možné zlepšit současný model a přivést nové účastníky k používání těchto nástrojů v rámci svých aktivit.

Dotazníkové šetření má za cíl podporovat vzdělávání založené na pracovních zkušenostech, aby se snižovala propast mezi vzděláváním mládeže a pracovním prostředím.

Dotazníky jsou určeny pro firmy/ředitele/učitele/studenty, kteří mají zkušenost se zahraničními aktivitami VET.

Pro zástupce firem: https://goo.gl/forms/sBsL2FtKyM85DyYH3

Pro ředitele: https://goo.gl/forms/s9hFT8c8aUZo9M7v2

 Pro učitele: https://goo.gl/forms/LLTVBXr3y5kSEbGu2

 Pro studenty: https://goo.gl/forms/rGyf6DAfFwuGjSxE2

 

Více informací o projektu naleznete zde.