Podpora pro podnikatele v souvislosti s “druhou vlnou” COVID-19 (k 2. 11. 2020) – PŘEHLEDNĚ

COVID-Kultura II
Určeno pro:                 OSVČ, PO
Obsah:
Dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty pro výkonné umělce, odborné technické profese a subjekty podnikající v oblasti kultury.
Bližší info:                   https://www.mpo.cz/kultura
Podávání žádostí:       https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default


COVID – Ubytování
Určeno pro:                OSVČ, PO
Obsah:
Příspěvek pro ubytovací zařízení ve výši 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena.
Bližší info:                   https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani
Podávání žádostí:       https://zadosti.sfpi.cz/’


COVID III
Určeno pro:                OSVČ, PO
Obsah:
Ručení ČMZRB za provozní bankovní úvěry podnikatelů s maximálně 500 zaměstnanci.
Bližší info:                   https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/
Podávání žádostí:       U spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.


COVID-Nájemné II
Určeno pro:                OSVČ, PO
Obsah:
Dotace ve výši 50 % uhrazeného nájemného za červenec, srpen a září 2020.
Bližší info:                   https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne–255305/
Podávání žádostí:       https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default


COVID-Bus
Určeno pro:                OSVČ, PO
Obsah:
Podpora podnikatelům v nepravidelné autobusové dopravě na kompenzaci propadu tržeb.
Bližší info:                  https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministerstvo-dopravy-spustilo-program-COVID-BUS,-z
Podávání žádostí:      https://www.mdcr.cz/Covidbus

COVID-Sport II
Určeno pro:                OSVČ, PO
Obsah:
Podpora podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských a pohárových soutěží, a dále podnikatelských subjektů
pořádajících či spolupořádajících sportovní akce.
Bližší info:                  https://www.agenturasport.cz/covid-sport/
Podávání žádostí:      https://dotacesport.cz/

Antivirus – režim A
Určeno pro:                OSVČ, PO
Obsah:
Příspěvky zaměstnavatelům na vyplácené náhrady mezd při překážkách v práci – nucené omezení provozu a karanténa
Bližší info:                  https://www.mpsv.cz/antivirus#Antivirus%20AB
Podávání žádostí:      https://antivirus.mpsv.cz/

Antivirus – režim B
Určeno pro:                OSVČ, PO
Obsah:
Příspěvky zaměstnavatelům na vyplácené náhrady mezd při překážkách v práci – související hospodářské potíže
Bližší info:                  https://www.mpsv.cz/antivirus#Antivirus%20AB
Podávání žádostí:      https://antivirus.mpsv.cz/

Zákaz výpovědi při odložení splátek (pod)nájmu
Určeno pro:                OSVČ, PO
Obsah:
Nájemcům (podnikatelům) bylo umožněno odložit nájemné o 3 měsíce (do 30. 6.).  Pokud podnikatelé doloží, že nejsou schopni splácet, nesmí dostat do 31. 12. 2020 výpověď z důvodu dlužného nájemného.
Bližší info:                   https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-210
Podávání žádostí:       Bez žádosti

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
Určeno pro:                OSVČ, PO
Obsah:                       Je zrušena daň ve výši 4 % z celkové kupní ceny, a to se zpětným účinkem.
Bližší info:                   https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-386
Podávání žádostí:      Bez žádosti – automaticky.

COVID PLUS
Určeno pro:                PO
Obsah:                       Bezúročný úvěr komerčních bank se zárukou EGAP pro velké podniky– exportéry z celé ČR.
Bližší info:                   https://www.egap.cz/cs/kontakty-pro-covid-plus
Podávání žádostí:       https://eol.egap.cz/Covid

Balíček opatření na podporu exportérů
Určeno pro:                PO
Obsah:                       Přednostní vyřízení žádosti, snížené poplatky, zkrácená čekací doba a další služby.
Bližší info:                  www.egap.cz
Podávání žádostí:      Bez žádosti – automaticky.

Odložení splatnosti a snížení pojistného
Určeno pro:                OSVČ, PO
Obsah:
Odložení splatnosti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky, a to za měsíce květen, červen a červenec 2020. V případě doplacení do 20. 10. se snížilo penále o 80 %.
Bližší info:                  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-255
Podávání žádostí:      Zaměstnavatel o odložení nežádá, nabíhá automaticky předložením měsíčního přehledu platby pojistného a jeho neúhradou.

Posečkání úhrady daně
Určeno pro:                OSVČ, PO
Obsah:
Daňový subjekt může individuálně z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně, popř. její rozložení na splátky.
Bližší info:                  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280
Podávání žádostí:
Místně příslušnému finančnímu úřadu (listinnou formou, ústně do protokolu, datovou zprávou). Pro žádost neexistuje speciální tiskopis. Vzor příslušné žádosti (a další obdobné vzory) naleznete na: https://www.komora.cz/vzory-nejaktualnejsich-zadosti-ke-stazeni/

První generální pardon MF
Určeno pro:                OSVČ, PO
Obsah:
Ošetřuje některé pokuty, úroky z prodlení a správní poplatky placené v daňovém řízení. Týká se úkonů do 31. 7. 2020. Pardon byl prodloužen a rozšířen (např. o zálohy na daň), vztahoval se na vybrané úkony do 31. 7. 2020. Rozhodnutí ministryně financí zůstává v platnosti, podnikatelé ani dodatečně nemohou být za neprovedení některých úkonů vůči finančním úřadům sankcionováni.
Bližší info:                   Finanční zpravodaj 4/2020 pod číslem 4,
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
Podávání žádostí:      Bez žádosti – prominutí je automatické.

Druhý generální pardon MF
Určeno pro:              OSVČ, PO
Obsah:
Prodloužil a rozšířil (např. o zálohy na daň) první generální pardon, vztahoval se na vybrané úkony do 31. 8. 2020. Rozhodnutí ministryně financí zůstává v platnosti, podnikatelé ani dodatečně nemohou být za neprovedení některých úkonů vůči finančním úřadům sankcionováni.
Bližší info:                 Finanční zpravodaj 5/2020 pod číslem 6,
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
Podávání žádostí:    Bez žádosti – prominutí je automatické.

Třetí generální pardon MF
Určeno pro:               OSVČ, PO
Obsah:
Pardon byl zčásti limitován úkony v rámci jarního nouzového stavu (dary z pohledu DPH), zčásti úkony do 15. 10. 2020 (zálohy na silniční daň). Rozhodnutí ministryně financí zůstává v platnosti, podnikatelům prominutá daň nemůže být dodatečně doměřena.
Bližší info:                  Finanční zpravodaj 6/2020 pod číslem 8,
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
Podávání žádostí:      Bez žádosti – prominutí je automatické.

Čtvrtý generální pardon MF
Určeno pro:                OSVČ, PO
Obsah:
Rozšířil se okruh zvýhodněných darů do konce jarního nouzového stavu a některé úkony (potvrzení o bezdlužnosti) byly limitovány termínem 31. 7. 2020. Rozhodnutí ministryně financí zůstává
v platnosti, podnikatelům prominutá daň nemůže být dodatečně doměřena ani vymáhána.
Bližší info:                   Finanční zpravodaj 7/2020 pod číslem 10,
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
Podávání žádostí:       Bez žádosti – prominutí je automatické.

Pátý generální pardon MF
Určeno pro:                OSVČ, PO
Obsah:
Pardon cílil na vybrané úkony do 18. 8. 2020 (daň z příjmů) a na další část úkonů až do 31. 12. 2020 (daň z nabytí nemovitých věcí). Rozhodnutí ministryně financí zůstává v platnosti, podnikatelům prominutá daň nebo příslušenství nemohou být dodatečně doměřeny, resp. vymáhány. Poslední pardon vztahující se k jarní vlně pandemie.
Bližší info:                   Finanční zpravodaj 9/2020 pod číslem 13,
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
Podávání žádostí:       Bez žádosti – prominutí je automatické.

Šestý generální pardon MF
Určeno pro:                OSVČ, PO
Obsah:
Pardon se týká úkonů až do 31. 12. 2020, přičemž na rozdíl od předchozích rozhodnutí zužuje okruh pardonovaných subjektů výčtem odvětví, v nichž bylo podnikání vládou zakázáno nebo omezeno. První pardon z podzimní vlny pandemie.
Bližší info:                  Finanční zpravodaj 22/2020 pod číslem 31,
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
Podávání žádostí:      Bez žádosti – prominutí je automatické.

Sedmý generální pardon MF
Určeno pro:                OSVČ, PO
Obsah:
Jedná se o rozšíření okruhu pardonovaných subjektů v návaznosti na rozšíření krizových restriktivních opatření vlády na další oblasti podnikání. Týká se tedy vybraných úkonů také jen do konce tohoto roku.
Bližší info:                   Finanční zpravodaj 25/2020 pod číslem 34,
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
Podávání žádostí:       Bez žádosti – prominutí je automatické.

Zdroj: Hospodářská komora České republiky
Přehled podpor pro podnikatele k 2_11_2020 v pdf ke stažení