Podpora poradenství a nákupu certifikátů pro podnikání a průmysl. Připraveno je 80 milionů korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje I. výzvu na poskytování poradenských služeb pro malé a střední podniky z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Žádosti bude možné podávat od 17. dubna 2023 do 4. září 2023.

„Cílem výzvy je přispět k rozvoji podnikatelských aktivit a zvýšit jejich konkurenceschopnost. Podporovat budeme nákup poradenských služeb zacílených na získání certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl. Dále podpoříme nákup poradenských služeb na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, který podnikatelům pomůže dosáhnout snížení její spotřeby,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Podpora bude poskytována formou dotace. Žádosti o podporu mohou podávat podnikatelské subjekty na území České republiky mimo Prahy, přičemž rozhodující je skutečné místo realizace, tedy to území, kde probíhá fyzická realizace projektu. Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení.

„Míra podpory je stanovena maximálně na 50 procent z celkových způsobilých výdajů. Maximální částka dotace činí 1 milion korun, minimální je 50 tisíc korun,“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

Zájemci o podporu se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a je řízena Ministerstvem průmyslu a obchodu. API pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a v neposlední řadě provozuje tzv. Zelenou linku 800 800 777, kam se mohou zájemci se svými dotazy obracet.

Podrobnější informace k výzvě Poradenství – výzva I. naleznete na webu.