Podnikatelům v potížích Komora nabízí poradenství

Stejně jako v období „první vlny“ epidemie COVID-19 i v průběhu vyhlášení druhého nouzového stavu zodpovídá Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) denně četné dotazy podnikatelů týkající se dopadu vládních opatření na jejich firmy. Již v předchozím období si klienti zvykli kontaktovat pracovníky Komory jak přímo, tak prostřednictvím portálu „Rychlá rada“, který byl zřízen MS krajem a KHK MSK je do něj spolu s dalšími partnery zapojena již od samého počátku.

“Ve srovnání s jarem se již podnikatelé většinou obecně lépe orientují v možnostech podpory, vzrůstá však podíl specifických dotazů, ve kterých zástupci firem hledají řešení nejednoznačně definovaných, případně sporných vládních opatření,” zhodnotila ředitelka KHK MSK Natálie Šitavancová a dodala, že zodpovídání těchto dotazů je tak časově náročnější a vyžaduje četné konzultace s právníky i dalšími experty. Z tohoto důvodu je významnou pomocí opětovně zřízená bezplatná online poradna pro podnikatele Hospodářské komory.

Všechny Vaše dotazy a připomínky i nadále řešíme na een@khkmsk.cz, neváhejte se proto na nás kdykoliv obrátit.