Podnikatelská mise do Litvy a Estonska pomohla českým podnikatelům navázat cenné kontakty se zahraničními partnery

Zástupci 12 firem a institucí Moravskoslezského kraje se v závěru května zúčastnili čtyřdenní mise do Vilniusu a Tallinu. Misi uspořádala Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci s dalšími partnery sítě Enterprise Europe Network z Litvy a Estonskamístními hospodářskými komorami a ekonomickou diplomacií Ministerstva zahraničních ČR působící v obou zemích. Akci zaštítil Moravskoslezský kraj reprezentovaný náměstkem hejtmana Janem Krkoškou.

„Estonsko i Litva patří k zemím s výbornými podmínkami pro podnikání. Navázání obchodních kontaktů v této oblasti může být odrazovým můstkem na trhy dalších ekonomik. Jsou to vyspělé země s příznivými daňovými podmínkami a minimální administrativou, které nabízí skvělé příležitosti pro byznys. Jsem rád, že jsme tuto příležitost mohli nabídnout také firmám z našeho kraje,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška, který se mise do Pobaltí zúčastnil.

Ve Vilniusu KHK MSK slavnostně podepsala memorandum o spolupráci mezi oběma hospodářskými komorami. „Ze strany českých firem jsme zaznamenali zvýšený zájem o navázání kontaktů s obchodními partnery z Pobaltí. Rádi bychom proto pokračovali v dalším propojování českých firem s litevskými i estonskými podniky a institucemi.  Podepsání memoranda je pro nás tedy významným krokem k bližší spolupráci s litevskou Hospodářskou a průmyslovou komorou,“ uvedla Natálie Šitavancová ředitelka KHK MSK.

Po prezentaci Moravskoslezského kraje a představení zúčastněných firem a institucí následovala předem sjednaná dvoustranná jednání českých a litevských partnerů.

Navázání obchodních kontaktů bylo jedním z nejdůležitějších bodů programu i v hlavním městě Estonska Tallinnu. Po úvodním přivítání a prezentacích Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské komory a představení českých firem následovala B2B jednání, která probíhala osobní i virtuální formou, některé firmy se pak zúčastnily i osobních jednání přímo v sídle vybraného estonského partnera. Čeští i estonští účastníci pak byli pozvání na podvečerní recepci v budově Velvyslanectví ČR v Tallinu, kde bylo možné v příjemném prostředí dále podrobněji probrat společná témata. Návštěva e-Estonia Briefing Centre přinesla členům české výpravy zajímavé informace o sofistikovaném a všemi veřejnými institucemi propojeném systému elektronické identity obyvatel a výhodách jejího využití při vyřizování veškeré agendy spojené se státní správou a dalšími úřady.

V obou zemích byl poskytnut prostor i na prohlídky obou měst a neformální networking.

Na více než 40 jednáních firmy navázaly prvotní kontakty se zahraničními partnery, ale došlo i na dohody o další dlouhodobější spolupráci.  

„Podařilo se nám úspěšně propojit jednu estonskou farmaceutickou firmu s českým kontraktorem v Moravskoslezském kraji na výrobu doplňku stravy a kosmetiky. Ve výsledku tak došlo k uzavření dohody o výrobě. Mise v těchto oblastech pomáhají naplňovat naše firemní cíle, to je udržovat a rozšiřovat obchodní aktivity,“ zhodnotil člen Rady jednatelů a ředitel pro automatizaci G.M. PROJECT, s. r. o. Jiří Moninec.

Zorganizováním míse do Pobaltí KHK MSK navázala na před pandemií pravidelně organizované zahraniční podnikatelské mise, o které je mezi firmami v kraji velký zájem. Do konce tohoto roku KHK MSK plánuje uspořádat ještě jednu zahraniční misi. Z ohlasů oslovených členských firem se jako atraktivní lokalita pro rozvoj podnikání jeví Rumunsko a Bulharsko, s nově otevřeným konzulátem Makedonie jedná KHK MSK také o možnosti mise do tohoto teritoria.