Podnikatelská mise do Austrálie

Svaz průmyslu a dopravy ČR plánuje v letošním roce uspořádat podnikatelskou misi do Austrálie a zjišťuje předběžný zájem firem. Těm by na místě zajistil jednání s partnery převážně z těžebního průmyslu včetně návštěv ložisek.

Díky spolupráci  s generálním konzulátem v Sydney, který by se podílel na nákladech, by účastníci hradili pouze letenku a ubytování.

V případě zájmu se prosím obraťte na e-mail: info@khkmsk.cz.