Podnikatelé Moravskoslezského kraje se sešli s předsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu

V budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se v pátek 20. prosince 2019 sešly desítky zástupců firem na předvánočním setkání s předsedou vlády Andrejem Babišem a místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.

Ministr firmy informoval o stavu naplňování tzv. živnostenského balíčku, který má za cíl snížení administrativní zátěže pro živnostníky a malé a střední podnikatele. Balíček obsahuje desatero záměrů, včetně na ně navazujících konkrétních kroků a termínů, z čehož některé už jsou splněny a další jsou postupně naplňovány.

Týká se to mimo jiné rodinných firem, startu podnikání, legislativy, daní, formulářů, statistik, ale také exekucí či stavebního řízení. Zejména rodinné firmy jsou pro ekonomiku regionu zásadní, jde o největší zdroj pracovních míst v soukromém sektoru a jeho vícegenerační charakter pomáhá stabilizovat české hospodářství,“ poznamenal ministr.

Stát musí podle něj zájemcům o živnostenské oprávnění jejich podnikatelský start maximálně usnadnit. Proto přes Portál občana zjednodušili ohlašování živnosti a vyřízení žádosti o koncesi včetně registrací k daním a odvodům.

Ministerstvo také navrhuje ustanovení dvou dnů, kdy budou nabývat účinnosti národní právní předpisy, s cílem zjednodušit podnikatelům sledování těchto změn. Navrhují termíny 1. ledna a 1. července.

Soustředili jsme přes 1 300 formulářů pro živnostníky do jedné přehledné databáze na www.businessinfo.cz, připravujeme také zavedení jedné paušální platby pro živnostníky s ročním obratem do jednoho milionu Kč,“ vyjmenovával ministr.

V následné diskusi zaznělo z řad zástupců firem postesknutí nad tím, že evropský hutní trh je zaplavován produkty z Turecka, nad emisními povolenkami, zvyšováním minimální mzdy nad únosnou míru malých firem nebo nad nutností výběru vítěze veřejných zakázek podle kritéria nejnižší nabídkové ceny.