Podnikatelé jsou připraveni pomoci státu s povinným testováním ve firmách

Podnikatelé jsou připraveni masově testovat své zaměstnance, povinnost musí být ale legislativně ukotvena tak, aby řešila i případy, kdy se zaměstnanci testování, organizovanému zaměstnavateli, budou bránit. Podnikatelé jsou připraveni zajistit si antigenní testy, stát ale musí zabezpečit proveditelnost nově ukládané povinnosti, tedy aby ke dni, kdy má povinnost vzniknout, zabezpečil dostupnost antigenních testů v počtech, které budou potřeba.

Hospodářská komora také připomíná, že testování má prioritně organizovat stát, výdaje zaměstnavatelů by měly být plně kompenzovány, nejde přitom jen o zabezpečení logistiky a průběhu testování v podnicích, ale také o výdaje spojené s likvidací potenciálně infekčního odpadu.

Hospodářská komora dnes upřesnila své odhady počtu zaměstnavatelů, kterých by se povinné testování týkalo. Podle nových dat Hospodářské komory by se povinné testování u zaměstnavatelů s více než 250 zaměstnanci mohlo týkat 2 400 zaměstnavatelů, přičemž ve zpracovatelském průmyslu by povinně testovat zaměstnance mělo 930 zaměstnavatelů. Ve velkoobchodu a maloobchodu působí 240 zaměstnavatelů s více než 250 zaměstnanci. Dalšími velkými skupinami je oblast zdravotnictví a sociální péče, kde působí 220 zaměstnavatelů, oblast administrativní a podpůrné činnosti se 190 zaměstnavateli a oblast veřejné správy a obrany se 190 zaměstnavateli v kategorii nad 250 zaměstnanců. Platí, že mezi největší zaměstnavatele v zemi patří stát a veřejná správa nebo kupříkladu i vysoké školy.

Zajistit dodávky antigenních testů pomůže zaměstnavatelům i Hospodářská komora, v této chvíli jedná s dodavateli o zajištění skladových zásob a urychlení dodávek testů pro potřeby zaměstnanců firem v následujících dnech. Komora chce umožnit zejména těm podnikům, které nemají zkušenosti s nákupem těchto prostředků, aby si antigenní testy zabezpečily přes její internetovou stránku.

Miroslav Diro
Hospodářská komora České republiky