Podnikáte v Polsku? Nabízíme vám protikrizový štít

Krajská hospodářská komora MSK pro vás zajistila možnost využití odborné pomoci při řešení problémů v důsledku epidemie COVID-19 v Polsku.

 Vzhledem k novým výzvám, potřebám a problémům podnikatelů, vyplývajícím z epidemie, si uvědomujeme závažnost situace. Podnikání v zahraničí náročnost aktuální situace ještě znásobuje.

Nabízíme vám komplexní pomoc v souvislosti s využitím nástrojů v rámci „Tarczy antykryzysowej“ – protikrizového štítu. Tým odborníků poskytujících tuto pomoc se skládá z právních poradců s mnohaletými zkušenostmi s poskytováním právních služeb. Komplexně analyzoval mimořádné právní předpisy platné v Polsku. Má přehled z hlediska možnosti získání finanční pomoci z veřejných a ostatních zdrojů, včetně možností spolufinancování podnikatelských aktivit. Průběžně sleduje všechny probíhající změny v zákonech, které mohou zlepšit nejen finanční situaci podnikatelských subjektů.
Na základě znalostí a zkušeností pomáhá podnikatelům identifikovat právní a finanční nástroje, které pomohou zachovat nebo zvýšit efektivnost jejich podnikatelských aktivit.

V případě zájmu nabízíme i zastupování na základě plné moci vůči příslušným úřadům a institucím.

Zásadní je rovněž pomoc v rámci vyjednávání nových podmínek souvisejících s uzavřenými kontrakty či jinými závazky, v procesech zmírňování případných negativních dopadů, včetně souvisejících právních služeb.

Obsahem pomoci je zejména:

  • analýza faktické a právní situace klienta z hlediska možnosti získat pomoc na základě platných předpisů
  • navrhování nejvýhodnějších nástrojů pomoci klientovi, které lze využít
  • vyhodnocení, zda se podpůrné nástroje vzájemně nevylučují
  • vysvětlení, jaké podmínky je třeba splnit, aby byla podpora nevratná
  • pomoc při přípravě dokumentů nezbytných k získání financování
  • zastupování před polskými úřady jménem klientů, včetně podání žádosti o poskytnutí příspěvku či spolufinancování, sledování přezkumu žádosti, podání případného odvolání v případě nepříznivého rozhodnutí
  • právní podpora v případě kontroly využití podpory, včetně případných odvolání
  • pomoc při „přeprojednávání“, změně obsahu a ukončení smluv, včetně smluv uzavřených s polskými orgány veřejné správy a ostatními subjekty.

Nabízíme také pomoc s vymáháním pohledávek v Polsku, více informací k této službě najdete ZDE.

Více informací na níže uvedených kontaktech: :

Ing. Hana Simonová, tel.: +420 724 613 918, E-mail: h.simonova@khkmsk.cz 
Mgr. Jan Skipala, tel.: +420 602 429 609, E-mail: j.skipala@khkmsk.cz