Podnikání v Ostravě vzkvétá. Je Městem pro byznys Moravskoslezského kraje

Letošní výsledky výzkumu Město pro byznys potvrdily výjimečné podnikatelské postavení Ostravy v rámci Moravskoslezského kraje. Na druhé místo se vyhoupl Havířov, bronz patří Karviné. Výzkum zpracovává již sedmnáctým rokem analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy. Krajské výsledky jsou vyhlašovány v rámci regionálních setkání Svazu měst a obcí ČR.

Ostrava se podnikatelsky rozvíjí

Statutární město Ostrava se může v rámci Moravskoslezského kraje pochlubit velmi vysokým počtem ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel. Pokud jde o meziroční změnu počtu ekonomických subjektů, je na tom Ostrava mezi ostatními městy dokonce nejlépe. Rozvoji podnikatelského prostředí přispívá dobrá dopravní dostupnost. Radnice vynakládá nadprůměrně vysoké finanční prostředky zejména do oblasti veřejné dopravy a na kulturu. Pokud jde o přístup veřejné správy, lze ocenit v rámci regionu vůbec nejvyšší scóring úředních hodin, tedy počet hodin, během nichž si můžou podnikatelé vyřídit vše potřebné pro své podnikání. Velmi dobrého hodnocení dosáhla radnice rovněž za webové stránky z pohledu podnikatele, který na nich nalezne jak vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou, tak řadu dalších užitečných informací a odkazů, které mu zjednoduší například zakládání živnosti. „Ocenění vnímám jako dobrý signál. Ostrava, pokud se má rozvíjet, tak hnacím motorem musí být byznys a vysoké školy. Troufnu si říci, že na úrovni byznysu máme splněno a jsem rád, že jsme takto vnímáni a doufám, že se byznys v Ostravě bude rozvíjet dále. Ostrava je dlouhodobě městem, které přináší inovace, podporujeme vědu a výzkum, startupy, vytváříme infrastrukturu a snažíme se být mediátorem mezi soukromým sektorem a vysokými školami. To je přidaná hodnota, která region posouvá dopředu,“ říká primátor Ostravy Jan Dohnal.

Havířov uspěl v mystery testování, Karviná má nejnižší náklady na dluhovou službu

Druhou příčku obsadil Havířov, který v rámci kraje zaznamenává velmi vysoký počet dobíjecích stanic pro elektromobily, a to i při přepočtu na 100 firem. Meziroční nárůst počtu obyvatel je ve městě v rámci Moravskoslezského kraje jeden z nejvyšších, což je příslibem pro rozvoj podnikání do budoucna. Podnikatele jistě potěší v rámci regionu relativně vyšší počet volných pracovních sil. Radnice vynakládá dostatečné finanční prostředky do oblasti sportu a sociální péče. Skvělého výsledku pak město dosáhlo v testu elektronické komunikace, která prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje kvalitu a rychlost odpovědí živnostenských úřadů. Bronz bere Karviná, která vykazuje skvělé výsledky v oblasti nakládání s finančními prostředky, alespoň o tom svědčí v kraji vůbec nejnižší náklady na dluhovou službu a také velmi vysoká likvidita. Radnice směřuje peníze především do sportu a kultury. Karviná se může pochlubit rovněž nadprůměrným podílem firem s více než 250 zaměstnanci.

„Každoroční vyhlašování regionálních výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys již tradičně patří do programu krajských setkání představitelů Svazu měst a obcí ČR se zástupci místních samospráv. Těší nás jejich zájem, se kterým prezentují svoje města jako moderní místa s širokou nabídkou podnikatelských aktivit. Pro ně samé je důležité i srovnání a srovnávání s podobně velkými sídly a sdílení dobré, ale i špatné praxe. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových vizí a pokroku, který dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

***

Srovnávací výzkum Město pro byznys již sedmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS, Svaz měst a obcí ČR a Centrum udržitelné budoucnosti.