Ošetřovné pro OSVČ

Stejně jako v rámci jarních mimořádných opatření nevznikal osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) nárok na ošetřovné z titulu nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ), šlo o příspěvek v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Navrhovaná právní úprava ani teď s ošetřovným pro OSVČ ze systému nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ) nepočítá.

Vláda však schválila v rámci dalších podpůrných dotačních programů pro české podnikatele a firmy podporu pro osoby samostatně výdělečně činné, které budou moci, stejně jako na jaře, požádat o dotaci, pokud přišly o výdělek kvůli tomu, že se musely kvůli uzavření škol či karanténě starat o děti do 10 let nebo o osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby a které přijatá opatření znemožnila využívat nějaké sociální služby.

Podpora je určená lidem, kteří nemohou v kontextu s péčí o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní.

OSVČ na něž dopadla pandemie koronaviru a přijatá nařízení, tak budou mít nárok na ošetřovné“ ve výši 400 korun za den.

K žádosti se nebude přikládat žádná příloha, bude stačit pouze čestné prohlášení, žádost bude podávána prostřednictvím on-line formuláře, který bude dostupný na webu MPO.

Nárok na podporu nemají ti, kteří pobírají invalidní nebo starobní důchod, mají jiné zaměstnání, pobírají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství.

Ošetřovné pro zaměstnance pak řeší Česká správa sociálního zabezpečení, bližší informace k němu naleznete zde.

Zdroje dalších informací týkajících se ošetřovného pro OSVČ: web Hospodářské komory ČRinformace MPO, portál Businessinfo