Online prostředí bude transparentnější a bezpečnější

Internet se změní. Digitální služby budou muset být transparentnější, uživatelé dostanou více práv, děti budou mít zajištěnu vyšší úroveň bezpečí. Nejen tyto novinky by měl přinést čerstvě schválený Akt o digitálních službách (Digital Services Act – DSA). Na jeho přijetí se shodli ministři členských států EU na začátku října a už dříve se pro jeho přijetí vyslovili europoslanci. V účinnost by tak měl vejít na začátku roku 2024.

„Nastavení správných a funkčních pravidel v online světě je velmi důležité pro hladké fungování jednotného digitálního trhu. Jsem proto velmi rád, že se nám jednání o Aktu o digitálních službách podařilo dotáhnout do úplného konce. Těžit z toho bude Evropská unie, Česká republika, podniky i uživatelé a já věřím, že se toto nařízení stane inspirací i pro další státy,” říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Vyjednávání byla nesmírně náročná a EU je prvním světovým aktérem, kterému se povedlo dohodnout na takto komplexní legislativě,“ říká náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Jsem proto velmi rád, že se v něm podařilo zachovat i řadu pro ČR důležitých bodů – od výjimek pro menší podniky, přes princip země původu, až po důraz na zajištění svobody slova a práv uživatelů.“

Na stránkách MPO je základní přehled nových práv a povinností pro uživatele i podniky. Uživatelé budou např. moci jednoduše nahlašovat nezákonný obsah, zboží nebo služby na online platformách, a odvolávat se proti odstranění svého obsahu. Díky vyšší úrovni transparentnosti pak budou mít důvěryhodnější informace o prodejcích na online tržištích. Podniky naopak získají potřebnou právní jistotu a budou těžit z principu země původu, který je příznivější pro expanzi firem na celý evropský trh. V červenci tohoto roku MPO také uspořádalo představení této legislativy, kde se sešli představitelé státní správy, soukromého sektoru, spotřebitelů i neziskového sektoru.

MPO s ostatními úřady nyní začne pracovat na procesu implementace nařízení do českého právního řádu, včetně stanovení dozorového orgánu, tzv. Koordinátora digitálních služeb a stanovení pokut pro platformy v případě neplnění povinností.

Zdroj: MPO